Velkommen til Jydsk Racekatte Klub

Jydsk Racekatte Klub

Jydsk Racekatte Klub (JYRAK) blev stiftet i 1934, og er idag langt den største af de tre hovedklubber, der udgør Felis Danica.

JYRAK har i dag ca. 500 medlemmer, der repræsenterer langt de fleste godkendte racer inden for kattesporten.

At være den største klub i Danmark forpligter naturligvis, og derfor følger JYRAK nøje udviklingen inden for sporten og forsøger at servicere sine medlemmer på bedst tænkelig vis. Klubbens daglige drift varetages af en valgt bestyrelse, der allesammen arbejder gratis i deres fritid, for at holde hjulene i gang. Medlemmerne er en stor og engageret flok mennesker, hvis hjerter banker lidt hurtigere for katten.

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen i JYRAK og vil derfor repræsentere mange forskellige kompetencer, som vi ser som en styrke i udviklingen af JYRAK.

Bestyrelsen er ikke ansat af JYRAK men arbejder ulønnet og frivilligt i deres fritid, og som alle andre kan vi være på arbejde eller ferie, være syge eller andet, der gør, at vi ikke lige kan tage telefonen. De fleste af os er derfor lettest at træffe på mail.

Konsulenthjælp

JYRAK har dygtige konsulenter, som kan hjælpe med mange spørgsmål omkring kattehold. Konsulenterne er erfarne opdrættere, som stiller deres ekspertise og erfaring til rådighed for andre opdrættere eller mennesker med katte.

Konsulenterne har mangeårig erfaring indenfor kattesporten og kan hjælpe dig med at få svar på f.eks.:

 • Køns- og farvebestemmelse
 • Råd og vejledning ved valg af race og anskaffelse
 • Rådgivning om adfærdsproblemer
 • Regler om kattehold
 • Hjælp og råd ved omplacering af katte
 • Parring, fødsler og killinger
 • Fodring og pelspleje
 • Hankattehold
 • Udstillinger og stambogsføring

Sygdomme

JYRAK har desuden en sygdomskonsulent, som kan være med til at rådgive og vejlede i forbindelse med sygdomme hos kattene.

Sæt katte til salg gennem JYRAK

Som medlem af JYRAK har man mulighed for at få sine killinger og voksne katte til omplacering annonceret på JYRAKs liste med katte til salg. Den bliver løbende opdateret med killinger og voksne katte, som aktuelt er til salg, og hvis man søger en killing eller voksen kat, er det et godt sted at starte. Listen kan findes her på JYRAKs hjemmeside.

Godkendt katteri

JYRAK har som tilbud til sine medlemmer, at de kan få betegnelsen ”Godkendt katteri”.

En katterigodkendelse er et tilbud og sker efter opdrætterens ønske.

Et ”Godkendt katteri” betyder, at en af JYRAKs konsulenter sammen med en tilforordnet til opgaven eller en dyrlæge har besøgt opdrætteren og blandt mange andre ting konstateret:

 • At kattene lever under familiære forhold.
 • At de lokaler, kattene færdes i, er af rimelig størrelse i forhold til antallet af katte.
 • At der er lys og luft, der sikrer, at dyrene har mulighed for at udfolde og udvikle sig hensigtsmæssigt.

Godkendelsen er tegn på, at de fysiske forhold hos opdrætteren er i orden, og at opdrætteren er sig sit ansvar bevidst og tilstræber at give sine killinger de bedst mulige opvækstbetingelser.

JYRAKs studiekredse

JYRAK har oprettet studiekredse til fælles networking, og der findes pt. 2 af dem. Uanset om man er medlem eller ej, kan man aktivt deltage i klubbens studiekredse.

Her samles katteelskere ca. en gang om måneden for under hyggelige former at deltage i forskellige arrangementer som f.eks. foredrag, film, ekskursioner, hobbyudstillinger, opdrætterbesøg, information om racerne eller "bare" kattesnak.

Studiekredsenes aktiviteter og programmer kan man orientere sig om på JYRAKs hjemmeside.

Studiekredse findes følgende steder: Randers og Sydjylland.

JYRAKs udstillinger

JYRAK arrangerer hvert år mindst 5 internationale katteudstillinger.

Udstillingerne er primært fordelt i Jylland og på Fyn. De fleste udstillinger strækker sig over to dage, hvor alle racer kan udstilles både lørdag og søndag (2-certifikatudstillinger). Desuden en 1-certifikatudstilling på Landsskuet i Herning.

Normalt er der 300–400 katte på disse udstillinger, og udstillere og dommere kommer fra hele Europa.

JYRAKs udstillinger er velkendte i hele Europa som værende en god og spændende oplevelse, hvor man, udover at få sine katte bedømt, får skabt nye venskaber og kontakter, som er befordrende for det videre avls- og udstillingsarbejde. JYRAK afholder mange Breed BIS, typisk om lørdagen.

JYRAKs hjemmeside

På hjemmesiden vil der løbende blive opdateret, så man altid får relevante informationer.

Desuden er det vigtigt for JYRAK at kunne servicere sine medlemmer hurtigt og "smertefrit".

Derfor er der på JYRAKs hjemmeside en række faciliteter som giver medlemmerne mulighed for at betjene sig selv.

Via hjemmesiden er det muligt at: