Om JYRAK Studiekredse

JYRAKs studiekredse

Studiekredsenes arbejde

Uanset om du er ejer af en dejlig ”Gråmand PER” eller en dejlig racekat med stamtavle, så er du altid meget velkommen i vores studiekredse.

Du behøver ikke at være medlem af JYRAK for at deltage i disse hyggelige aftner.

Fællesnævneren er kærligheden til vores dejlige dyr.

Arrangementerne kan bl. a være:
Foredrag, film, ekskursioner, hobbyudstillinger eller "bare" kattesnak, og så er der som regel altid kaffe/te på kanden og kage til.

Snyd ikke dig selv for en god aften i kattevenners samvær. Her dannes netværk direkte med folk, du ser ansigt til ansigt, i stedet for blot at kende dem fra nettet.

Rammer for studiekredse under JYRAK

§ 0 Studiekredse under JYRAK har til formål lokalt at udbrede JYRAKs formål og værdisæt for alle interesserede.

§ 1 Studiekredse under JYRAK vælges og godkendes under formandens beretning på JYRAKs generalforsamling.

§ 2 Kun studiekredse, som er valgt/godkendt på JYRAKs generalforsamling, kan arbejde for JYRAK.

§ 3 På Generalforsamlingen vælges og godkendes under formandens beretning også studiekredslederne, som er ansvarlige over for JYRAKs bestyrelse.

§ 4 Studiekredse skal aflægge rapport om årets aktiviteter i studiekredsen samt informere om tiltænkte aktiviteter for det kommende år. Alle studiekredsaktiviteter skal oplyses på JYRAKs hjemmeside. Hvis der oprettes en separat hjemmeside for studiekredsen, skal der linkes fra JYRAKs hjemmeside, og det skal tydeligt fremgå at studiekredsen er en del af JYRAKs aktiviteter.

Der afholdes én gang årligt et temamøde mellem studiekredsene og medlemmer af JYRAKs bestyrelse.

§ 5 Studiekredsene modtager én gang årligt et støttebeløb på kr. 1.000,- fra JYRAK til aktiviteter.

§ 6 Studiekredsen kan max. have en kassebeholdning på kr. 10.000,- Beløb over den størrelse henlægges i udviklingsfonden, hvorfra studiekredse kan søge om midler.

§ 7 Er kassebeholdningen over kr. 10.000,-, udbetales der ikke støttebeløb fra JYRAK.

§ 8 Studiekredsens regnskab revideres og godkendes årligt af JYRAKs kasserer. Regnskabet skal tilsendes kassereren senest den 15. januar hvert år.

Hvor finder jeg JYRAKs studiekredse?

JYRAKs studiekredse ligger spredt geografisk. Kunne du tænke dig at stå for en studiekreds i dit område, så kontakt vores studiekredsansvarlige for at høre om mulighederne.

Aktive studiekredse:

Studiekreds Randers

Studiekreds Syd

Esben Jørgensen

Esben Jørgensen

Studiekredsansvarlig

Kirstensminde 20
8960 Randers SØ

SMS modtages ikke

+45 40 500 590
esben@jyrak.dk

Info & Ansvarsområder