Udstilling Ny på udstilling Farvebedømmelse / kontrolklasser

Farvebedømmelse / kontrolklasser

Kontrolklasserne foregår om morgenen, inden bedømmelserne går rigtigt i gang, og de kører ud fra disse regler - nærmere forklaring nedenfor:

"FIFe Control Class

A cat can be checked in the control class at the request of the National Breeding Committee or at the request of the breeder/exhibitor.

In this class cats are checked by two International FIFé judges. This may be done before the official judging starts.

The show organizer must provide the judges with a written explanation in this class."

Kontrolklasserne

Der findes 3 forskellige versioner af kontrolklasserne:

13a Noviceklasse - kun med avlsrådets godkendelse

13b Kontrolklasse - kun med avlsrådets godkendelse

13c Farvebedømmelse

Den mest brugte er 13c, Farvebedømmelse, som er i brug stort set hver gang, der er udstilling. En kat kan blive farvebedømt i klasse 13c og få kontrolleret, at den angivne farve er korrekt . Det kan være på opfordring af det nationale avlsråd eller efter ønske af opdrætter eller udstiller.

I alle kontrolklasserne bliver katten vurderet af to internationale FIFé-dommere, før de officielle bedømmelse starter. Udstillingsarrangøreren skal skriftligt informere dommerne om, hvorfor katten bliver/ønskes præsenteret i kontrolklassen.

Hvis din kat vurderes til at have en anden farve, end du har tilmeldt den, så gå straks i sekretariatet og få det ændret! Ellers kan katten ikke blive bedømt.


Tilmelding til kontrolklasse

Man tilmelder selv sin kat til farvebedømmelse på almindelig tilmeldingsblanket ved at krydse af ud for ”Farvebedømmelse”. Selve farvebedømmelsen sker på en International udstilling.

Der opkræves et gebyr for farvebedømmelsen på 100,- kr

- og hvad sker der så?

Når farvebedømmelsen er overstået, vil udstillingssekretariatet sørge for at katten bliver korrekt placeret til de officielle bedømmelser. Her får man så en almindelig og mere dybdegående bedømmelse af katten, herunder også farven.

Senere på dagen udleveres bedømmelsessedlen på selve farvebedømmelsen.

Hvis katten ikke har ”ændret” farve/er blevet bedømt til at være en anden EMSkode, skal du ikke gøre noget. Så er katten korrekt registreret.

Er din kat er blevet bedømt til at have en anden farvekode, skal du indsende din stamtavle samt farvebedømmelsen til din klubs stambogssekretær, idet stamtavlen skal ændres, så de oplysninger, der er i Felis Danicas database, er korrekte. Dette er specielt vigtigt, hvis katten senere skal anvendes i avlen.

Klasse 13a og 13b.

Disse klasser anvendes kun efter godkendelse af avlsrådet og i forbindelse med godkendte avlsprogrammer. Du kan altså kun tilmelde, såfremt avlsrådet skriftligt har givet tilladelse hertil.

Flere spørgsmål?

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udstillingssekretariatet eller en fra bestyrelsen.