Om JYRAK Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

JYRAK, GDPR og databehandling

Det korte af det lange

JYRAK overholder selvfølgelig lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.
Vi behandler kun ganske få personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab, eller hvis du udstiller.

Vi gemmer ingen såkaldte følsomme oplysninger om nogen personer. Vi gemmer ikke oplysninger på mindreårige, medmindre du selv oplyser deres navn i forbindelse med et husstandsmedlemskab.

Vi deler ikke dine detaljerede oplysninger med nogen. Heller ikke med sponsorer, der gerne vil sælge dig noget.

Vi deler dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse med Felis Danica, hvis du har bestilt KatteMagasinet eller har behov for adgang til den fælles stambogsdatabase FDkat (www.fdkat.dk) i forbindelse med registrering af katte.

Hvis du udstiller i andre klubber, så bekræfter vi dit medlemskab.

Hvis vi ekskluderer dig, eller du får karantæne, så fortæller vi dette til de andre danske klubber.

Det kan ske, at vi modtager en klagesag eller en forespørgsel fra en potentiel killingekøber, der vil vide, om du er medlem, så de ved, om de kan stole på, at deres nye killing er stambogsført. I disse tilfælde af- eller bekræfter vi dit medlemskab, men deler i øvrigt ingen oplysninger.

Her får du kort forklaret hvilke og hvordan vi behandler personoplysninger, så du ved, hvad der foregår

Vi anvender kun personoplysninger ud fra foreningens behov. Hvis du er medlem, skal vi kunne identificere dig ud fra navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante for at håndtere dit medlemskab, eller for at du kan udstille, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder os om det.

Du skal være opmærksom på, at det er en forudsætning for medlemskab at du oplyser navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Hvis du beder os slette disse oplysninger, sletter vi samtidig dit medlemskab.

Såfremt dit medlemskab ophører pga. udmeldelse eller eksklusion, slettes disse oplysninger med det samme.

Hvis du undlader eller glemmer at forny dit medlemskab et år, så inaktiveres dit medlemskab det pågældende år. Dette sker automatisk 45 dage inde i det nye år. Hvis du inden det nye års udgang stadig ikke har fornyet dit medlemskab, så slettes alle oplysninger, vi har om dig, inklusive dit medlemsnummer, automatisk, og det vil ikke være muligt for dig at få samme medlemsnummer igen ved senere indmeldelse.

JYRAK er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vores data-kontaktperson er:

Susanne Wehnert
susanne@jyrak.dk

Vi opbevarer følgende få personoplysninger

Alle medlemmer, frivillige hjælpere og personer med tillidsposter:
Almindelige personoplysninger, som omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stamnavn og hjemmesideadresse samt navne på evt. familiemedlemmer, hvis du har husstandsmedlemskab. Vi gemmer disse data så længe, vi anser det som værende relevant.

Oplysninger om udstillere:
Almindelige personoplysninger omfattende navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Hvor får vi oplysninger fra?

Du giver os selv oplysningerne. For at være medlem eller for at udstille skal vi nødvendigvis vide, hvem du er, men vi har ikke brug for personfølsomme oplysninger, så alt, vi ved om dig, vil som udgangspunkt være navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, f.eks. din hjemmeside, sociale medier eller andre platforme, som er offentligt tilgængelige.

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, som vi har behov for og lovhjemmel til. Det omfatter f.eks.:

 • At vi som forening har behov for at behandle dine oplysninger, altså at kunne komme i kontakt med dig.
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig, f.eks. ved tilmelding til udstilling, killingeliste osv.
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger.
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer omfatter:

 • At kunne opkræve kontingent og udsende nyhedsbreve.
 • At kunne gennemføre foreningsaktiviteter, som du har mulighed for at deltage i.
 • At opfylde lovgivning herunder krav i serviceloven.
 • At kunne levere varer og ydelser, du har bestilt.
 • At administrere dit medlemskab og de evt. services, der medfølger (killingeliste mv.)

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige omfatter:

 • At kunne koordinere frivilliges opgaver i foreningen.
 • At kunne udbetale diverse refusion, udlæg og lignende.
 • At administrere din relation til foreningen.

Formålene med at behandle oplysninger om udstillere er:

 • At kunne bekræfte din tilmelding samt opkræve udstillingsgebyr.
 • At kunne planlægge udstillingen.
 • At kunne offentliggøre udstillingsresultater.
 • At gøre det muligt at finde ejere og opdrættere af kattene i udstillingskataloget.

I øvrigt

I forbindelse med vores hjemmeside deler vi dine oplysninger med vores host, som opbevarer medlemslisten. Vi deler ligeledes dine oplysninger med vores udbyder af webshop, så vi kan se hvem, der har købt hvad. Begge dele er nødvendige for at kunne drifte foreningen.

Cookies

Hjemmesiden anvender ingen 3. parts cookies. Vi anvender alene en session cookie, som holder styr står, om du er logget ind eller ej, når du navigerer rundt på vores hjemmeside, og som slettes igen, når du lukker din browser.

Dit login og password gemmes ikke i en cookie, men du kan bede din browser huske på dit login og password for dig.

Vi håber du benytter dig af de mange ting der kan læses på hjemmesiden, men vi aflurer ikke, hvor tit du kommer forbi, eller hvad du klikker på!

Login-oplysninger

Dit login gemmes i klartekst i vores database, mens dit password gemmes i krypteret form. Vi har altså ingen mulighed for at hjælpe dig, hvis du skulle have glemt dit password, men hjemmesiden har en funktion, hvor du kan nulstille det og oprette et nyt.

Medlemsmails / nyhedsbreve

Vi sender fra tid til anden nyheder ud om ting, der vedrører klubben og dig som medlem. Vi checker ikke, om du åbner mailen eller klikker på links i den.

Billeder på hjemmesiden

Vi bringer fra hver udstilling stemningsbilleder, som er lovlige at dele, selv om der er personer på billederne. De fleste billeder er af katte. Hvis du ser et billede af dig selv, som du mener er et portræt alene af dig, kan du gøre indsigelse og bede om at få det slettet. Almindelige stemningsbilleder kan man helt lovligt bringe, og vil normalt ikke blive slettet.