Udstilling Ny på udstilling Hvad sker der på en udstilling?

Hvad sker der på en udstilling?

De tre danske hovedklubber arrangerer årligt en række udstillinger rundt i hele landet.

Udstillingerne er mest for racekatte, men huskatte er også repræsenteret.

Udstillingernes formål er hovedsageligt at lade uddannede dommere vurdere, i hvor høj grad den enkelte kat opfylder en vedtagen standard.

Dommerne på de udstillinger, der arrangeres i Danmark efter FIFés regler, har alle gennemgået en uddannelse fastlagt af FIFé. Det er en lang proces at blive uddannet til dommer. Før man overhovedet kan begynde en dommeruddannelse skal man have opdrættet og udstillet katte igennem nogle år, og man skal have deltaget i klubarbejde og have hjulpet på udstillinger med at håndtere kattene ved fremvisning for dommeren som steward.

Dernæst bliver man uddannet via dommerseminarer, samt ved at fungere som dommerelev på mange udstillinger, før man endeligt kan blive dommer for en bestemt gruppe katte.

Udstillingerne arrangeres af klubberne, herunder bestyrelsen og en hel del frivillige hjælpere. Udstillingerne foregår som regel i idrætshaller eller messehaller, og de fungerer som udstillingsvindue for de mange racekatte, der er i Danmark og besøges af mange tusinde mennesker hen over året. Dette kaldes populært kattesport.

Selve det praktiske omkring udstillingerne varetages af frivillige fra klubberne, og ingen, ud over dommerne, modtager nogen form for honorar. Dommernes honorar er beskedent - de får rejse og ophold betalt, og derudover blot 100 EURO pr. dag som kompensation for sin tid.

Op til udstillingerne modtager udstillingssekretærerne tilmeldinger på de katte, der skal deltage i udstillingen. Da udstillingerne er internationale, kommer der foruden katte fra Danmark også udstillere med deres katte fra de øvrige nordiske lande og resten af Europa.

Dagen forud for udstillingen opstilles selve udstillingens rammer – udstillingsbure, scene til fremvisning af kattene, dommerringe til bedømmelserne, udstillingsstande for katteprodukter, dyrlægekontrol osv. osv.

På udstillingsdagen åbnes dørene for udstillerne tidligt om morgenen. De bliver mødt med en kontrol af kattenes identitet og vaccinationspapirer, derefter gennemgår kattene et dyrlægecheck for at konstatere, at de ikke har symptomer på smitsomme sygdomme, lopper eller andre parasitter.

Der er altid en vis risiko ved at tage katte med på udstillinger, og derfor er klubberne generelt meget strikse med dyrlægekontrollen ved indgangen til udstillingen.

Når udstillerne og deres katte er kommet igennem dyrlægekontrollen, kan udstilingsburet pyntes. Et udstillingsbur er normalt 75 cm langt og 60 cm dybt og 60 cm højt, men blot et tomt bur. Her pynter udstilleren med burgardiner og underlag samt hvad der nu kan bidrage til at gøre buret festligt. Her kan man opleve små sofaer, blondegardiner, hængekøjer osv. foruden selvfølgelig kattetoilet og mad- og vandskåle.

I udstillingshallen er der forskellige opslag, der fortæller om hvilke katte, som skal bedømmes hos hvilke dommere, og det er vigtigt for udstilleren at undersøge og sætte sig ind i, hvor og hvornår ens kat skal til bedømmelse.

Når ovenstående er på plads, kommer den mere sociale del af udstillingen frem. Mange udstillere har på forhånd aftalt med venner og bekendte, som også udstiller, at man spiser morgenmad sammen, og den tidlige formiddag foregår ofte med medbragt kaffe og rundstykker rundt om små borde ved udstillingsburene.

De forskellige hovedklubber har forskellige måder at sætte burene op på. Nogle laver et særligt område mellem burene til udstillerne og deres udstyr, mens andre har mindre plads mellem burene. Der opstilles enten i ringformation eller på rækker alt afhængigt af den plads, der er til rådighed i hallen.

Men for alle udstillinger gælder det, at samværet mellem udstillerne/opdrætterne er en meget vigtig del.

I løbet af dagen skal kattene op til dommeren til bedømmelse. Kattene er ved bedømmelsen ”anonyme”, og dommeren kan kun identificere katten ved dens nummer. Hver dommer har fået en liste med de katte, der skal bedømmes og en formular, som skal udfyldes med en beskrivelse af katten. Denne bedømmelsesseddel bliver udfyldt på et af de tre FIFe sprog – engelsk, tysk eller fransk – eller på dansk. Da dommerne kommer fra hele Europa kan det give nogen forvirring, når de skal tydes, men også dette foregår i fællesskab udstillerne imellem.

Kattens nummer bliver råbt op og udstilleren skal bringe sin kat op til dommerringen, hvor den skal bedømmes. (Se en kattedommers arbejde).

Selve dagen går for de fleste udstillere med at se på de øvrige katte, der er tilmeldt. Man går rundt blandt burene og snakker med de andre udstillere, møder gamle bekendte og får en hyggelig snak, handler lidt eller ”oser” kun i de forskellige stande, der er opstillet til lejligheden.

Udstillingerne fungerer også som et udstillingsvindue for de enkelte opdrættere. Her kan der skabes kontakter til nye killingekøbere gennem annoncer eller ved at udstille killinger.