Udstilling Ny på udstilling Gæst på en udstilling

Gæst på en udstilling

Som gæst på en katteudstilling kan det virke overvældende at komme ind i udstillingshallen. Dels er der mange bure i hele hallen, men der bliver også givet den ene besked efter den anden i højttalerne, udstillerne farer fra det ene sted til det andet, der er mange skilte og oplysninger, og af og til kan der være en kraftig duft af hankat.

Som publikum er det nemmeste at anskaffe sig et katalog og dermed at skabe sig et overblik over, hvilke katte/katteracer, der er på selve udstillingen. På JYRAKs udstillinger kan man købe kataloget ved indgangen, eller man kan hente JYRAKs app i App Store/Google Play. Måske er der en særlig katterace, man er interesseret i, og her er kataloget en stor hjælp. Kattene står i udstillingshallen opdelt efter de forskellige racer, og når man først har fundet ud af systemet, er det let nok at finde rundt.

Mange udstillere annoncerer med killinger til salg. Det betyder, at udstillerne/opdrætterne som regel har killinger hjemme, de ønsker at sælge. Kun undtagelsesvis er det killinger, der er med på udstillingen, som kan købes.

Hvis det er killinger, der er på udstillingen, som er til salg, vil man først kunne tage killingen med hjem, når selve udstillingen lukker omkring ved 17–18 tiden.

Hvis man tænker på at begynde som opdrætter, er det en god ide at have prøvet at udstille en kat af samme race i en periode, før man begynder at opdrætte. På udstillingerne lærer man andre opdrættere at kende, man får viden om racens standard og kendskab til, hvilke sygdomme, fejl og mangler, der evt. er ved de forskellige katte, og sidst, men ikke mindst, møder man måske lige netop den katterace eller netop den kat, man gerne vil have en killing fra til at opdrætte på.

Mange racekatteejere er af den opfattelse, at blot fordi deres kat har en Felis Danica stamtavle, er den også egnet til at bruge til opdræt. Det er ikke altid tilfældet, og derfor er det en god ide at prøve at udstille katten nogle gange, før man begynder at opdrætte. Ved at udstille en kat får man en fornemmelse for, om katten også har de kvaliteter, der gør, at den er egnet til opdræt.

Katte til opdræt er ofte dyrere end kælekatte, og de besidder derfor nogle kvaliteter, som opdrætteren kan stå inde for. De svarer måske i højere grad til standarden eller har nogle særlige egenskaber, der gør, at de er gode at bruge i opdrættet.

På udstillinger kan man som uerfaren få et indblik i, hvilke egenskaber hos katten, dommerne synes, er vigtige, men også gennem snak og vejledning fra andre udstillere kan man forøge sin viden om lige netop den race, man kan tænke sig at opdrætte.

På den måde "skyder man genvej” ind i opdrætternes verden og kan påbegynde sit opdrætsliv uden at begå de værste fejltagelser eller starte med for dårligt avlsmateriale.