17. februar 2024

Ordinær generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 17. februar 2024 kl. 11.00
i lokalerne i

Smidstrup Forsamlingshus
Torpsgade 16, Smidstrup, 7000 Fredericia.

Dagsorden jvf. vedtægterne.
Dørene åbnes kl. 10.30.

Der serveres som altid frokost ca. kl. 13,00 med sodavand, senere serveres kaffe, te og blødt brød.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 15. december 2023 jvf. vedtægterne.

Adgang har alle, der har betalt kontingent for 2024. Valgbarhed opnås efter 6 måneders medlemsskab. Stemmeret opnås 14 dage efter betalt kontingent.

Med venlig hilsen

Jydsk Racekatte Klub

Susanne Wehnert
Formand