Om JYRAK Vedtægter X-GF 2023 indkaldelse

JYRAK ekstraordinær generalforsamling 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023

Som nævnt på generalforsamlingen den 25. februar ønsker vi at lave en mindre rokade i arbejdsopgaverne, hvor Gitte Callesen flytter fra kassererjobbet til andre opgaver.

For at kunne få lov at ændre i adgang til banken kræves der imidlertid en del papirarbejde herunder en generalforsamling, hvor emnet har været på dagsordenen, og det kunne vi ikke nå til vores ordinære generalforsamling, da dagsordenen jo for længst var udsendt.

Det kan ikke understreges nok, at der er tale om en fuldstændigt udramatisk ekstraordinær generalforsamling. Det er alene for at kunne opfylde bankernes krav til dagsorden, underskrevet referat - og i øvrigt en lang række dokumentation af øvrige b-medlemmer.

Derfor denne indkaldelse allerede dagen efter den ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 18. marts 2023 kl. 10.30
i lokalerne hos

NDI Group A/S
Merkurvej 7
6650 Brørup

Indgang af personaleindgangen (drej til venstre ved pylonen på parkeringspladsen for enden af Merkurvej).

Dørene åbnes kl. 10.00.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af kasserer
  • Eventuelt

Der serveres kaffe, te og blødt brød.

Adgang har alle, der har betalt kontingent for 2023. Valgbarhed opnås efter 6 måneders medlemsskab. Stemmeret opnås 14 dage efter betalt kontingent.

Der er altså tale om en ganske kort og målrettet dagsorden, og I er selvfølgelig meget velkomne til at deltage igen.

Med venlig hilsen

Jydsk Racekatte Klub

Susanne Wehnert
Formand