Om JYRAK Vedtægter GF 2023 indkaldelse

JYRAK generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Der afholdes ordinær generalforsamling jvf. vedtægterne

Lørdag den 25. februar 2023 kl. 11.00 - 17.00

Hørning Hus
Langgade 52A
Hørning
8960 Randers SØ

Dørene åbnes kl. 10.30.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. december 2022.

Der serveres kaffe/te og smørrebrød med en sodavand ca. kl. 13.00.

  • Adgang til og taleret på generalforsamlingen har medlemmer af JYRAK, som har betalt kontingent.

  • Stemmeret har medlemmer af JYRAK over 16 år, der har betalt kontingent senest den 10. februar 2023.

  • Valgbare er medlemmer af JYRAK over 18 år, som har været medlem i min. 6 måneder forud for generalforsamlingen.

Dagsorden med bilag offentliggøres ca. 14 dage før og er tilgængelig for aktive medlemmer, dvs. som har betalt kontingent.

Formandens beretning offentliggøres vanen tro først på dagen.

VIGTIGT: Diverse relevant materiale på hjemmesiden skal hentes senest søndag den 19. februar 2023, hvor hjemmesiden nedlukkes for opdatering og vedligehold! Hvis ikke du når det, så får du selvfølgelig som altid det samme materiale udleveret i trykt form ved indgangen.