Om JYRAK Vedtægter GF 2022 indkaldelse

JYRAK generalforsamling 2022

Velkommen til årets generalforsamling 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling jvf. vedtægterne

Lørdag den 26. februar 2022 kl. 11.00 - 17.00

Ølstedgaard Festlokaler
Nederholmsvej 12
8723 Løsning

Dørene åbnes kl. 10.30.

Der serveres kaffe/te og smørrebrød med en sodavand ca. kl. 13.00.

  • Adgang til og taleret på generalforsamlingen har medlemmer af JYRAK, som har betalt kontingent.

  • Stemmeret har medlemmer af JYRAK over 16 år, der har betalt kontingent senest den 11. februar 2022.

  • Valgbare er medlemmer af JYRAK over 18 år, som har været medlem i min. 6 måneder forud for generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen udleveres ved indgangen eller kan læses forud her på hjemmesiden.

Formandens beretning offentliggøres vanen tro først på dagen.