Om JYRAK Vedtægter GF 2020 indkaldelse

JYRAK generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Ifølge Jydsk Racekatte Klubs vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes:

Lørdag den 22. februar 2020 kl. 11.00 - 17.00

Mejlby Forsamlingshus
Hørgaden 13
8981 Spentrup

Dørene åbnes kl. 10.30.

Der serveres kaffe/te og smørrebrød med en øl eller en vand ca. kl. 13.00.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. december 2019.

Adgang til og taleret på generalforsamlingen har medlemmer af JYRAK, som har betalt kontingent.

Stemmeret har medlemmer af JYRAK over 16 år, der har betalt kontingent senest den 7. februar 2020.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Valgbare er medlemmer af JYRAK over 18 år, som har været medlem i min. 6 måneder.