Om JYRAK Vedtægter GF 2018 indkaldelse

JYRAK generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 11.00 i

Egtved Forsamlingshus
Kirkevej 2
6040 Egtved

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. december 2017.