Om JYRAK Vedtægter GF 2017 indkaldelse

JYRAK generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling efter vedtægterne

Lørdag den 25. februar 2017 kl. 11.00 i

Romalt Kultur- & Forsamlingshus
Romalt Boulevard 28, 1.
Romalt
8960 Randers SØ

Fuld dagsorden offentliggøres på jyrak.dk ca. 14 dage inden.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. december 2016.

Praktisk

§ 8.2 Stemmeret & valgbarhed

  • Stemmeret har ethvert medlem over 16 år, som har været medlem af JYRAK min. 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  • Valgbarhedsalderen til bestyrelsen er 18 år. Man opnår dog først valgbarhed til bestyrelsen efter 6 måneders medlemskab.