Om JYRAK Vedtægter GF 2012 indkaldelse

JYRAK generalforsamling 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Lørdag den 25. februar 2012 kl. 11.00 i

Davinde Forsamlingshus
Vandmøllevej 12
5220 Odense SØ

Dørene åbnes kl. 10.30. Vi får en lille bid mad ca. kl. 13.00 og måske endda et stykke kage til kaffen.

Dagsorden inkl. stillede forslag kan downloades her på hjemmesiden.

Værd at vide, uddrag fra vedtægterne:

§ 5 Medlemsskab

  • Adgang til at blive medlem har enhver med interesse for klubbens formål.
    Indmeldelse foregår til klubbens kasserer og er gyldig når betaling for medlemskab er modtaget på klubbens konto.

  • Ved indmeldelsen modtager det nye medlem et eksemplar af klubbens love, samt regler vedrørende indretning af katterier og forsvarligt kattehold.

  • Kvittering for indbetaling af kontingent er gyldigt medlemskort.
    Kontingentet forfalder til betaling per 31/12. Medlemsskabet følger kalenderåret.

  • Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

§ 8.2 Stemmeret & valgbarhed

  • Stemmeret har ethvert medlem over 16 år, som har været medlem af JYRAK min. 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  • Valgbarhedsalderen til bestyrelsen er 18 år. Man opnår dog først valgbarhed til bestyrelsen efter 6 måneders medlemskab.