Om JYRAK Vedtægter GF 2011 indkaldelse

JYRAK generalforsamling 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011

Iflg. Jydsk Racekatte Klubs love indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes:

Lørdag den 12. februar 2011 kl. 11.00 - 17.00

Tilst-Kasted Sognegård
Havkjærvej 9
8381 Tilst

Dørene åbnes kl. 10.30.

 • Adgang til og taleret på generalforsamlingen har medlemmer af JYRAK, som har betalt kontingent.

 • Stemmeret har medlemmer af JYRAK, der har betalt kontingent senest den 30. januar 2011.

Iflg. klubbens love § 9 stk. 4 behandles følgende dagsorden:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år.

 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

 4. Budgetforslag.

 5. Indkomne forslag, herunder forslag til Felis Danica.

  1. Forslag til rabat på udstillingsgebyrer.

  2. Forslag til tilføjelse til Felis Danicas love § 7 stk 5.

  3. Forslag til FIFes generalforsamling om afskaffelse af fransk som skriftligt FIFe sprog.

  4. Forslag til FIFes generalforsamling om at give FIFes medlemmer tilladelse til at kontakte kommissionerne direkte.

 6. Fastsættelse af kontingenter.

 7. Valg:

  a. Formandsvalg 2011
  Susanne Wehnert (genopstiller)

  b. Valg af kasserer (ikke på valg i 2011)

  c. Bestyrelsesmedlemmer - 4 stk. for 2 år

  På valg:

  Ole Amstrup (genopstiller ikke)
  Peter Hansen (genopstiller)
  Mette Mejdahl (genopstiller)
  Lone Gram Jensen (genopstiller)

  c. Suppleanter - 2 stk. for 1 år

  På valg:

  Annette Kampf (genopstiller)
  Kim Nielsen (genopstiller ikke)

  d. Revisorer (2 stk. for 1 år)

  På valg:

  John Bøwes
  Michael Pedersen

  e. Revisorsuppleanter (2 stk. for 1 år)

  Esben Jørgensen
  Pia Nyrup

 8. Eventuelt