Om JYRAK Vedtægter GF 2010 indkaldelse

JYRAK generalforsamling 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2010

Iflg. Jydsk Racekatte Klubs love indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes:

Lørdag den 13. februar 2010 kl. 13.00 - 17.00

AaB Konference
Hadsundvej 182
9000 Aalborg

Dørene åbnes kl. 12.30.

 • Adgang til og taleret på Generalforsamlingen har medlemmer af JYRAK, som har
  betalt kontingent.

 • Stemmeret har medlemmer af JYRAK, der har betalt kontingent senest den 31. januar 2010.

I følge klubbens love § 9 stk. 4 behandles følgende dagsorden:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år.

 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

 4. Budgetforslag.

 5. Indkomne forslag, herunder forslag til Felis Danica.

  1. Ændring af JYRAKs logo. (se bilag 1)

  2. Ændring af JYRAKs vedtægter § 20.1 (se bilag 2)

  3. Ændring af JYRAKs vedtægter § 11.4 (se bilag 3)

  4. Ændring af FDs vedtægter § 7 tilføjelse og ændring (bilag 4)

  5. Ændring af FDs vedtægter ny § 17 – (bilag 5)

  6. Ændring af FDs vedtægter nedlæggelse af Klagenævn (bilag 6)

  7. Ændring af Rammer for studikredse under JYRAK (bilag 7)

  8. Eksklusion af medlem nr. 6091 (bilag 8)

  9. Eksklusion af medlem nr. 8972 (bilag 9)

 6. Fastsættelse af kontingenter.

 7. Valg:

  a. ingen formandsvalg i 2010

  b. Bestyrelsesmedlemmer - 4 stk. for 2 år

  På valg:

  Ole Sørensen (genopstiller)
  Brian Sørensen (genopstiller)
  Pia Slot (genopstiller ikke)
  Lisbeth Mouritzen (genopstiller ikke som b-medlem men som kasserer uden for bestyrelsen)

  Bestyrelsesmedlemmer valgt for 1 år:

  Annie Orthmann ønsker at trække sig fra bestyrelsen.

  c. Suppleanter - 2 stk. for 1 år

  På valg:

  Simone Søderberg (genopstiller som b-medlem)
  Annette Kampf (genopstiller)

  d. Revisorer (2 stk. for 1 år)

  På valg:

  Hans Ibsen
  Michael Pedersen (genopstiller ikke)

  e. Revisorsuppleanter (2 stk. for 1 år)

  Elsebeth Amstrup (genopstiller ikke)
  John Bøwes

8. Eventuelt